In ciuda eforturilor de a publica informaţii veridice pe acest site,SIL ELECTRIC nu işi asumă responsabilitatea pentru acurateţea şi integritatea materialelor sau serviciilor de pe acest site.

SIL ELECTRIC ar putea face schimbări în materialele şi serviciile din acest site sau în produsele şi preţurile descrise, oricând fără anunţ în prealabil. Materialele şi serviciile din acest site ar putea să nu mai fie actuale, iar SIL ELECTRIC nu se obligă să actualizeze materialele şi serviciile conţinute de acest site.


  • Toate informaţiile de pe acest site sunt oferite fără garanţii de nici un fel, exprimate direct sau implicite.
  • www.electronicsil.ro şi partenerii săi neagă orice garanţie de acest fel.
  • www.electronicsil.ro şi partenerii săi nu vor fi responsabili pentru orice prejudicii indirecte, speciale sau incidentale, rezultate din folosirea acestui site.